Stanoviště č. 8

Braunův betlém

--------------------------------------------------------------------------------
Šifra
--------------------------------------------------------------------------------
Nápověda
Kolik je na výjevu bytostí?
--------------------------------------------------------------------------------
Řešení
Devět kamenných děl bylo nutno rozdělit do tří skupin na ty, které jsou výjevem o několika postavách (Klanění pastýřů a příchod Tří králů - tzv. Betlém, Vidění sv. Huberta, Studna Jákobova), zaměřující se na zobrazení jedné postavy (Máří Magdaléna, Onufrius, Poustevník Juan Garin, ) a na sochy bez postav (Sedátko, Útěk svaté rodiny do Egypta). Nemohlo to být nic jiného než morseovka. Čísla z šifry minulého stanoviště nahradily čárky, tečky a oddělovače.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář / Hodnocení / Anketa
Vyzkoušená fobie - arachnofobie. Nad umístěnou šifrou měly bydliště desítky pavouků.