Stanoviště č. 1

Kuks - Západní zeď

--------------------------------------------------------------------------------
Šifra
--------------------------------------------------------------------------------
Nápověda
Počítej ctnosti a neřesti
--------------------------------------------------------------------------------
Řešení
Zdánlivě jednoduchá šifra. V textu bylo zmíněno několik povahových vlastností Lubomírových kamarádů. Vlastnosti zastupovaly písmena v abecedě. Klíčem byly sochy ctností a neřestí před hospitálem. Z leva doprava v tomto pořadí: spravedlnost, upřímnost, štědrost, píle, cudnost, statečnost, moudrost, trpělivost, láska, naděje, víra, anděl blažené smrti, anděl žalostné smrti, pýcha, lakomství, smilstvo, závist, obžerství, hněv, lenost, zoufalství, lehkomyslnost, pomluva, lstivost. Soch je jen 24. Řadu je nutno doplnit o přemístěnou Zdrženlivost jako č. 1 a zničenou sochu Podvodu jako 26.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář / Hodnocení / Anketa
Všichni co si volali o nápovědu, tak měli ctnosti a neřesti pěkně spočítané.
Zde se ukázalo, kdo nečte Moudrou sovu a ani neví, že tu nějaké sochy jsou.