Stanoviště č. 11

Velichovky - kluziště

--------------------------------------------------------------------------------
Šifra
--------------------------------------------------------------------------------
Nápověda
Přiřaď jména, příjmení, bydliště a čísla popisná
--------------------------------------------------------------------------------
Řešení
V zadání bylo napsané co udělat. Vzít do ruky šifru Píchačky. Najít karty lidí, kteří byli na Lubomírově oslavě a vypsat se jejich údaje. Pak bylo nutné seřadit křestní jména oslavujících spolupracovníků tak, aby jejich první písmena dávala slovo POKRAČUJTE. V tomto pořadí přiřadit ostatní údaje a přečíst i zbylá první písmena. Součet číslic čísel popisných dával pořadí písmene v abecedě.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář / Hodnocení / Anketa
Měla to být a byla těžká šifra. Šifra na Kuksu napovídala pořadí jmen pro POKRAČUJTE