Stanoviště č. 3

Libníkovice - rozhledna

--------------------------------------------------------------------------------
Šifra
--------------------------------------------------------------------------------
Nápověda

--------------------------------------------------------------------------------
Řešení
Nejprve bylo nutno získat potřebné číselné údaje. Matek M6 bylo 314, schodů 70 atd. Po dosazení výsledku do tabulky se objevila pořadí písmen v abecedě.
--------------------------------------------------------------------------------
Komentář / Hodnocení / Anketa
Toto stanoviště bylo velice časově náročné.
Vyzkoušená fobie - strach z výšek.